Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

EMLAKÇI İLE SATICI ARASINDAKİ SÖZLEŞME(12)

CİNSİ İLİ ADRESİ

 

ADA NO İLÇESİ

 

PARSEL NO MAHALLESİ

 

BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

EMLAKÇI GÜRHAN AYAR….ile SATICI …………………………………… yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını .......…….......….……………TL’dan satmayı kabul etmiştir.

. 1- Müşteri ile....AYAR EMLAK. Komisyonculuğu yukarıda belirtilen gayrimenkulun satışına

aracılık edilmesi için aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

2- Emlak Komisyoncusu gayrimenkul ile ilgili olarak satış işlemi amacıyla masrafı kendine ait olmak üzere

basın ve sair medyaya ilan vermek suretiyle tanıtım faaliyetlerinde bulunma hakkına sahiptir. Müşteri

bununla ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Müşteri...AYAR EMLAK komisyonculuğuna

işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gayrimenkule daima giriş

imkanı tanımayı kabul ve taahhüt eder.

3- İşbu sözleşme ile verilen özel yetki ile müşteri gayrimenkul ile ilgili olarak kendisine gelen tüm

başvuruları .AYAR EMLAK komisyonculuğuna bildirmeyi ve böyle kişi ve kuruluşlarla

işlemde bulunması halinde..AYAR EMLAK komisyonculuğuna aşağıda tanımlanan komisyonu

ödemeyi taahhüt eder.

4- Hizmet gerçekleştiğinde, mal sahibi (müşteri) yukarıda yazılı satış bedelinin %3....... tutarında

komisyonu emlakçıya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5- Sözleşme yukarıda yazılı bitim tarihinden önce taraflarda herhangi birinin yazılı fesih bildirimi karşı tarafa

ulaşmadıkça süre kendini yeniler.

6- Gayrimenkulun, mal sahibince 3. kişilere satılması durumunda, Emlak Komisyoncusunun komisyon ücreti

işbu sözleşmede gösterilen bedel ile yeni bedel arasında hangisi yüksek ise onun üzerinden hesaplanır.

7- Müşteri gayrimenkul ile ilgili olarak işlemin gerçekleştirilmesi için şekli işlemlere başlandıktan sonra

işlemden vazgeçmesi halinde .....AYAR EMLAK komisyonculuğuna komisyon alacağının doğacağını

kabul ve ödemeyi taahhüt eder.

8- İşbu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde sözleşme konusu taşınmaza komisyoncu

tarafından yukarıda yazılı şartlar uyarınca alıcı bulunmasına rağmen satıcı herhangi bir nedenden ötürü

satışı engeller ise, koşulları değişirse emlak komisyoncusunun gösterip tanıttığı kişi yada kuruluşlara

Emlak komisyoncusu aracılığı dışında satarsa ya da sözleşmenin süresinin sona ermesinden itibaren 6 ay

içinde müşteri söz konusu taşınmazı sözleşme süre içinde emlak komisyoncusunun gösterdiği kişi

ya da kuruluşlara satarsa satıcı ve alıcı tarafından yukarıdaki emlak değeri üzerinden ödemesi gereken %3+%3 komisyon bedelini emlak komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, bu sözleşme hükümleri gereğince komisyoncu lehine ödemesi

gereken komisyon ücretini ödemede temerrüde düşerse, temerrüt tarihinden itibaren komisyon ücreti

üzerinden aylık %5 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9- Bu....nüshadan sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde vakfıkebir beşikdüzü

Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. ....../....../.......

 

EMLAK KOMİSYONCUSU TEMSİLEN MAL SAHİBİ VEYA YETKİLİ

 

GÜRHAN AYAR ……………………………………………………….

 

T.CKİMLİK NO:54502571346 T.C KİMLİK NO:…………………………………..

 

 

ADRES:CUM.MAH.PTT KARŞISI AYAR AP. ADRES:………………………………………………

 

………………………………………………………..

 

TLF.0 536 483 0164 TLF:………………………..

İMZA İMZA

hazır emlak sitesi